Oferta
 

ŻURAWIE CARGO

 

Zakres oferowanych żurawi zawiera się w granicach od 0,7 Tm - żuraw możliwy do zamontowania na pickupie, do 1010 Tm - żuraw wymagający mocnego czteroosiowego podwozia. Praktycznie nie ma gałęzi gospodarki, w której nie są stosowane żurawie. Począwszy od przewoźników wszelkiego rodzaju towarów wykorzystujących żuraw do za- i rozładunku, przez służby komunalne, do bardziej wyspecjalizowanych użytkowników jak Straż Pożarna, Wojsko Polskie, aż do rzeczywiście specjalistycznych urządzeń takich jak żurawie ze świdrami glebowymi do wiercenia otworów pod słupy teletechniczne. Wszystkie żurawie HIAB spełniają, a nawet przewyższają wymagania najnowszej normy.

 

HIAB 144

Zmienny limit stateczności - innowacyjna funkcja żurawi HIAB

 

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE nakłada wysokie wymagania na kontrolę stateczności i bezpieczeństwo. HIAB nie tylko je spełania, ale dodatkowo wdraża rozwiązania zwiększające ich wartości. W rezultacie możemy dziś zaprezentować nowe, innowacyjne funkcje, ktore umożliwiają tworzenie lekkich i efektywnych kombinacji pojazdu i podpor, połączonych w unikalny sposob - aby zapewnić jeszcze większy udźwig w pewnych krytycznych obszarach roboczych, niż mogą zaoferować inne żurawie bez tego wyrafinowanego rozwiązania. Można zatem wybrać mniejsze i lżejsze belki wysuwne podpór, ponieważ nie trzeba ograniczać udźwigu żurawia w sytuacjach, gdzie jest najbardziej potrzebny.

 

 

HIAB 122

ZABUDOWY DLA ENERGETYKI

Długoletnia współpraca z firmami branży energetycznej zaowocowała powstaniem specjalistycznej zabudowy wraz z żurawiem HIAB. Dzięki wspaniałym właściwościom terenowym oraz niskiej masie własnej, pojazd wykonuje swoją pracę w najcięższym terenie. Żuraw wyposażony w kosz (2 osobowy) sięga na wyskokość 14-17 m nad poziom drogi.

 

20120322028.jpg

 

 

DANE TECHNICZNE WYBRANYCH MODELI